பல அநீதிகளைத் தட்டிக் கேட்ட, சமூக நீதிக்காக பேசிய சவுக்கு சங்கரின் கைது, ”நியாயமா? அநியாயமா?” என பலமாக விவாதிக்கப்படுகிறது! இதற்கான பதிலை ஒற்றை வரியில் சொல்ல முடியாது. தனி நபர் சார்ந்து பார்க்க வேண்டிய விவகாரமல்ல, இது! சற்று ஆழமான புரிதலோடு அணுக வேண்டிய விவகாரமாகும்! இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் அவசரப்பட்டு உள்ளது! ”இந்தக் கைது ஏற்புடையதல்ல” என்பதை முதலில் சொல்லி விடுகிறேன். சவுக்கு சங்கர் கைதின் வழியாக ஜனநாயகத்திற்கான வெளியை  நீதிமன்றம் முற்றிலும் முடக்க முன்னெடுக்கும் வாய்ப்புகள் தொடர ஒரு போதும் ...

கலவரம் செய்தது ஆதி திராவிடர்களாம்! கவுண்டர் சமூகத்திற்கு அவர்கள் விரோதிகளாம்! நடந்தவை சாதிய பழிவாங்கலாம்! இது சாதிக் கலவரமாக மாறுமாம்! இது உளவுத் துறையின் திரைகதை! இதற்கு ஊடகங்கள் பரப்புரை! இதன் மூலக்கதை யார்? விதவிதமான கட்டுக் கதைகளின் பின்னுள்ள நோக்கங்கள் என்ன? கலவரம் நடந்த அடுத்த நாளே வட இந்திய ஆங்கில ஊடகமான தி குயிண்ட் (the quint) பள்ளியில் நடந்த கலவரத்தின் பின்னணியில் சாதிய சக்திகள் இருந்தன என காவல்துறை கூறியதாக எழுதியது! அதையே தற்போது மேலும் விரிவாக உளவுத் துறை ...