கால் வீக்கம் என்பது ஏதாவது ஒரு நோயின் அறிகுறியாகும்! ஆகவே, அந்த வீக்கத்திற்கான மூலத்தை கண்டறிந்தால் மட்டுமே சரி செய்யலாம்! இதற்கு மேம்போக்கான சிகிச்சை பலனளிக்காது! எது எதனால் வீக்கம் வரும். எதைத் தவிர்த்து, எதை உட்கொண்டால் தீர்வு பெறாலாம் என ஒரு அலசல்! முதலில் நோய்க்கான காரணத்தை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியது அவசியம். அடிபட்ட வீக்கம் அல்லது சுளுக்கால் வரக்கூடிய வீக்கத்தை சரிசெய்ய மிக எளிதான வழிகள் உள்ளன. ஆனாலும், வீக்கத்துக்கான மூல காரணத்தை கண்டறிய வேண்டும். இன்றைக்கு நாம் உண்ணும் ...