டாக்டர் அம்பேத்கரை சமூகப் போராளியாக, சட்ட நிபுணராக, அரசியல் தலைவராக, அமைச்சராகத் தான் இந்திய மக்கள் அறிவர் ! அண்ணல் அம்பேத்கர், ‘தலைசிறந்த பொருளாதார மேதை’ என்பதை பலர் அறியார் ! நோபல் பரிசு பெற்ற அமெர்த்தியா சென் அவர்களின் மொழியில் சொன்னால், “இந்தியாவின் முற்போக்கு பொருளாதாரத்தின் தந்தையே டாக்டர் அம்பேத்கர் தான்.” கொலம்பியா பல்கலை வளாகம் அளப்பரிய சுதந்திரத்தை அவருக்கு வாரி வழங்கியிருந்தது.  தலைசிறந்த பல்கலைக் கழகம் தனக்கு வழங்கிய வாய்ப்பை முழுமையாக அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ள விழைந்தார். கொலம்பியா பல்கலைக் கழகத்தில் ...