மகாபாரதத்தை எத்தனையோ பேர் எழுதியுள்ளனர். எத்தனை முறை படித்தாலும் சலிக்காது! அதில் விவரிக்கப்படும் பல்வேறு குணாம்சங்களைக் கொண்ட கதாபாத்திரங்கள் இன்றைய சமூகத்திலும் காணக் கிடைக்கின்றனர் என்பதே அதன் வெற்றிக்கு காரணம்! ஆனால், பாரதக் கதைகள் நெடுகிலும் பார்ப்பனர் மேன்மையே விதந்தோதப்படுகிறதே…ஏன்? மகாபாரதத்தில் மானுட மேன்மைகளை சொல்லும் கதாபாத்திரங்களும் உண்டு! மானுடத்தின் இழிவைச் சொல்லும் – அநீதி இழைப்பதில் உச்சம் தொட்ட – கதாபாத்திரங்களும் உண்டு! அன்பு, கருணை, கொடை வன்மை, பெருந்தன்மை, இரக்கம், வீரம், வீராப்பு, துரோகம், வெறுப்பு, வன்மம், ஆணவம், சஞ்சலம், சிறுமை…என ...