பாராளுமன்றத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லையாம்! ஆனால், பேசப்படவேவில்லை கைதான இளைஞர்களின் குரல்கள்! வேலையின்மை, விலைவாசி ஏற்றம், சிறுகுறுந்தொழில்கள் நசிவு, அரசின் சர்வாதிகார போக்கு, ஊழல்கள் ஆகியவற்றை எதிர்த்து போராடிய இந்த இளைஞர்கள் யார்? பின்னணி என்ன? இதோ முழு விபரங்கள்: இந்த இளைஞர்கள் கவனப்படுத்தியுள்ள முக்கிய பிரச்சினை அரசு வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்து வருவது! அப்படியே கிடைத்தாலும் அதில் முறைகேடுகள்! லஞ்சம் கொடுத்து வேலை பெறும் கொடுமை! அரசின் தொழில் கொள்கையால் சிறுகுறுந்தொழில்கள் நசிவு! கார்ப்பரேட்களுக்கு சலுகை! விவசாயத்தை அழிக்கும் அரசின் சட்ட திட்டங்கள், தனியார் ...