கள்ளச் சாராயம், நல்ல சாராயம், விஷச் சாராயம் இந்த மூன்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமலே இந்த வார்த்தைகள் ஊடகங்களாலும், மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன! இன்றைய தலைமுறை அனேகமாக நல்ல மதுவை பார்க்காத தலைமுறை! பாரம்பரிய மது குறித்த பரிச்சியமே இல்லாதவர்களுக்கு இதோ  ஒரு அறிமுகம்: பொது புத்தியைப் பொறுத்த அளவில் டாஸ்மாக்கில் விற்கப்படும் மது நல்ல சாராயம் என்பதாகவும், கிராமங்களில் அல்லது எங்கோ ஒதுக்கு புறங்களில் காய்ச்சப்படுவது கள்ளச் சாராயம் என்பதும், உயிர் பலி கேட்பது விஷச் சாராயம் என்பதுமே புரிதல்! இது பற்றி ஒரு ...