தமிழகத்தில் வெற்றி, வட இந்தியாவில் தோல்வி! காரணம் என்ன? கமர்ஷியல் ஆங்கிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் கதைக்குத் தரவில்லை. ஒமர்முக்தார், ஜோதா அக்பர் போன்ற வரலாற்றுப் படங்களுக்கு கிடைத்த முக்கியத்துவம் இதற்கு கிடைக்காமல் போனது ஏன்? என்னென்ன அம்சங்களில் கோட்டைவிட்டார்கள்? பொன்னியின் செல்வன் தமிழ்நாட்டில் பெரிய வெற்றியடைந்திருக்கிறது. பிரச்சினை என்னவென்றால், இது போன்ற பெரும் செலவில் மற்ற மொழிகளில் எடுக்கப்படும் வரலாற்றுப் படங்கள் வெறும் கமர்ஷியல் படமாக மட்டும் இருக்காது. புவியியல் அமைப்பு, மக்களின் வாழ்நிலை, போன்றவற்றை பிரதிபலித்தன. வரலாற்றை விளங்கிக் கொள்ளும் வகையில் நிதானமாக ...