இன்றைய சூழலில் காந்தி என்ன செய்திருப்பார் என பிரசாந்த் பூஷன் பேசுகிறார். மார்டின் லூதர் கிங் தனது நோபல் விருது ஏற்புரையில் அமெரிக்காவின் நீக்ரோ இன மக்கள் இந்திய மக்களின் முன்மாதிரியைப்பின்பற்றி, வன்முறையற்ற அகிம்சைப் போராட்டம் நடத்தி வென்றனர். அகிம்சை என்பது வலிமையற்ற மலட்டு ஆயுதமல்ல, மாறாக ஒரு வலிமைமிக்க அற ஆயுதம்! இந்த வலிமை மகத்தான சமூக மாற்றத்தை உண்டாக்க வல்லது என்பதை  நிரூபித்துள்ளது”  என்றார்.  இந்த வலிமை மிக்க சமாதான வழியிலான எதிர்ப்பு பல ஆண்டுகள் முன் வன்முறை மோதல்களில் மூழ்கிக் ...