கமலஹாசன் எதற்காக அரசியல் கட்சி நடத்துகிறார் என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது! ஒரு அரசியல் இயக்கத்தைப் பற்றிய அடிப்படை புரிதலாவது அவருக்கு இருக்கிறதா தெரியவில்லை! தனிமையே இனிமை என நினைப்பவர் தலைவனாக முடியுமா? கட்சி அமைப்புகளை கூட இன்னும் சரியாக கட்டி எழுப்ப ஆர்வம் காட்டாமல், மூன்று சதவிகித வாக்குவங்கியைக் வைத்துக் கொண்டு முதலமைச்சராக ஆசைப்படுகிறார்.எதற்கும் ஆசைப்படுவது தவறல்ல, சிகரத்தில் ஏற ஆசைப்பட்டால் அதற்கான சிரத்தையாவது இருக்க வேண்டுமல்லவா? அரசியலில் துரும்மைக் கூட சாதிக்காமல், விரும்பிய பதவியை அடையத் துடிக்கும் மனநிலை அவருக்கு எங்கிருந்து ...