நம்ப முடியவில்லை! ஆனால்,சொன்னவர்கள் வன்னியர் சங்க முன்னோடி அமைப்பினர்! வன்னியர்கள் செல்வாக்குள்ள 110 தொகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வில் தெரிய வந்தது என்னவென்றால், ஒரு காலத்தில் பாமகவின் மீது வன்னியர்களுக்கு இருந்த ஈர்ப்பு தற்போது முற்றிலும் இல்லாமல் போய்விட்டது என்பது தானாம்! வன்னியர் சமூக நற்பணி மன்றம் என்பது வன்னியர் சங்க முன்னோடியான ஏ.கே. நடராஜன் அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இதில் வன்னியர் சங்கத்தின் மிக முக்கிய பிரமுகர்கள் குறிப்பாக ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்,ஐ.பி.எஸ் ஆபீசர்கள், கல்வியாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள்,டாக்டர்கள் பலரும் உள்ளனர். இந்த அமைப்பின் திண்டிவனம் ...