கவனப்படுத்த வேண்டிய பல புதிய நல்ல வாக்குறுதிகள் உள்ளன! அத்துடன் இலவச மயக்க , மருந்துகள் அதிகமாகவே உள்ளன! இத்துடன் சொல்ல பயந்த விஷயங்களுமுள்ளன! திசைமாறிப் பயணிக்கும் திமுகவின் மிக ஆபத்தான அறிவிப்புகளும் உள்ளன…ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே பாஜக பயம் இப்படி இருக்குமென்றால்.., திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்த விரிவான அலசல்; முதலில் பாராட்ட வேண்டிய அம்சங்களை பட்டியலிடுவோம்; # புதிதாக 2 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். # தமிழக தொழில் நிறுவனங்களில் 75 சதவிகிதம் வேலைகள் தமிழர்க்கே வழங்க சட்டம், # ...