பெரும்பாலான பெரிய அணை திட்டங்கள் மக்களுக்கு உதவுவதை விட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கும், நிதி உதவி செய்யும் சர்வதேச நிறுவனங்களுக்கும் தான் பயன்படுகின்றன! மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் கர்நாடகாவின் மூர்க்கமான முஸ்தீபுகளை வெறும் பெயரளவுக்கு எதிர்த்துவிட்டு பம்முகிறது தமிழக அரசு! பெரும் அணைக்கட்டுத் திட்டங்களில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அடையும் ஆதாயங்களை, மறைக்கப்பட்டு வரும் அந்த உண்மையை ஏற்கனவே மேத்தாபட்கர் துல்லியமாக அம்பலப்படுத்தி உள்ளார்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் உள்ள பாஜக, காங்கிரஸ், மஜத போன்ற கட்சிகள் இந்த திட்டத்தின் மதிப்பான 9,000 கோடியில் கணிசமாக ...