தன் அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு தானே சூனியம் வைத்துக் கொண்டுள்ளார் குஷ்பு. அவரோடு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பழகியவன் என்ற வகையில் என்னால் உறுதியிட்டு சொல்ல முடியும் அவர் பாஜகவின் பிற்போக்கு அரசியலுக்குக் கொஞ்சமும் பொருத்தப்பாடில்லாதவர்! இயல்பிலேயே ஒரு பெண்ணியவாதியாக வெளிப்பட்ட அவர்,பிழைப்புவாத அரசியலுக்காக தன் இயல்புக்கு ஒத்துவராத பிழை செய்துள்ளார். யார் ஒருவருக்கும் கட்டிய கணவனோ,மனைவியோ சரியில்லை என்றால்,பொது வாழ்க்கை சறுக்கு பாதையில் தான் பயணப்படும் என்பதற்கு குஷ்புவே நிகழ்கால சாட்சியாகிறார். விபரமாகப் பார்ப்போம்… பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சமயம் அவர் திருமணத்திற்கு  முன்பான பெண்ணின் கன்னித்தன்மை பற்றி ஒரு ...