வந்தவாசிக்கு சுகநதி தான் முக்கிய குடிநீர் மற்றும் விவசாய வாழ்வாதராம்! அந்த இடத்தை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூட்டணியோடு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதன் விளைவாக, ஏரியில் நீர் நிரம்ப வாய்ப்பளிக்காமல் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஏரியை உடைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றியிருக்கும் காட்சியை தான் இங்கு காண்கிறீர்கள்! வந்தவாசி ஏரியின் கரையையே சமூக விரோதிகள் உடைத்து விட்டனர். சென்ற ஆண்டு இது உடைக்கப்படவில்லை. அதனால் கலுங்குவை உடைத்தனர். கலுங்குக்கு 50மீட்டர் தூரத்தில் வந்தவாசி ஏரிகரையையே உடைத்துவிட்டனர். முழு ஏரி தண்ணீரும் அதன் வழியே ஆற்றோடு கலந்து வெளியேறுகிறது. ஏரி விரைவில் காலியாகும். அதிகார ...