ஒ.பி.எஸ்சின் ஊசலாட அரசியலுக்கு உண்மையிலேயே உதை கொடுத்து சென்றுள்ளார் மோடி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இது வரை ஒ.பி.எஸ்சின் மீது தான் பாஜக தலைவர்கள் கூடுதல் முக்கியத்துவம் தந்து வந்தனர். ஆனால், அவரது இரண்டுங்கெட்டான் நடவடிக்கைகள் காரணமாகவும் கட்சியிலும், ஆட்சியிலும் அவரது ஆளுமை வெகுவாக பலவீனப்பட்டு வருவது காரணமாகவும் தற்போது ஒ.பி.எஸ் மீது ஒருவித அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. பாஜக அரசின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எதிர் கேள்வியே இல்லாமல் ஆதரித்து இ.பி.எஸ் ஒத்துழைப்பு நல்குவதாலும், எள் என்பதற்கு முன்பு எண்ணெய் கொண்டு நிற்பதாலும் ...