உலகமே பழித்தாலும், நீதிமன்றமே தடை ஏற்படுத்தினாலும், செய்வதெல்லாம் அக்கிரமம் என்று தெரிந்தே செய்வதில் பாஜக அரசுக்கு ஈடு இணை இல்லை என்பதற்கான சிறந்த அத்தாட்சி தான் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிட பூஜை மற்றும் அடிக்கல் நாட்டுவிழா! உலகின் மிக அழகிய பாராளுமன்ற கட்டிடங்களில் நமது டெல்லி பாராளுமன்ற கட்டிடம் முதன்மையானது! இதன் கம்பீரமும்,எழிலும்,அழகியலும் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கத் தூண்டும்! இது லார்டு பிரவீன் காலத்தில் ஆறாண்டு கட்டிடப் பணிகளையடுத்து 1927 ல் உருவானது! இன்னும் இரு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேல் தாக்குபிடிக்கும் வண்ணம் உறுதியான பிரிட்டிஷ் ...