நலம் தரும் பாரம்பரிய இயற்கை மருத்துவம் – 1 இன்றைய சூழலில் நாம் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம்? நம் முன்னோர் `உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு’ என்ற அடிப்படையில் உணவை தேர்வு செய்தனர். ஆனால், இன்றைக்கு நாம் உணவில் நிறைய தவறு செய்கிறோம், நோயை வலிந்து பெறுகிறோம். பாரம்பரிய உணவு பழக்கங்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு வெகுதூரம் வந்துவிட்டதால், புதுப்புது நோய்களில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதிலிருந்து எப்படி விடுபடலாம்? காலையில் கண் விழித்தது முதல் இரவு உறங்கச் செல்லும் வரை நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுகளை ...