இந்திய அளவில் 12 கோடியாகவும்,தமிழகத்தில் சுமார் 16 லட்சமாகவும் உள்ள மாற்றுத் திறனாளிகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள்,சவால்கள் ஆகியவற்றை நம்மில் பெரும்பாலோர் உணர்வதில்லை, பொருட்படுத்துவதில்லை. நம் ஒவ்வொருக்கும் அவர்களை அரவணைக்க வேண்டிய கடமை உள்ளது. சமூகத்திற்கும்,அரசுக்கும் மாற்றுத் திறனாளிகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை, மனக்குமுறல்களை நினைவூட்டுகிறது இந்தக் கட்டுரை. ” அனகாபுத்தூரில் இருந்து பாரிமுனைக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்கள் வாகனங்களோடு செல்லும்வகையில்  இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகளை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் இயங்கிவந்தது. இப்போது அதனை நிறுத்தி விட்டது. ஒரு அரசு நிறுவனமே இப்படி இருந்தால் தனியார் நிறுவனங்களும், தனிநபர்களும் ...