அருணாராய் மிகச் சிறந்த சமூக சேவகர்!. மஸ்தூர் கிசான் ஷக்தி சங்கதான் இயக்கத்தின் வழி நமக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005 தில் பெற்றுத் தந்தவர். பல கோடிக்கணக்கான கிராமப்புற ஏழை மக்களுக்கு வேலை செய்யும் வாய்ப்பை தந்த, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி சட்டம் இவரது முயற்சியின் பலனே! 40 ஆண்டுகளாக மக்கள் இயக்கங்கள் பலவற்றில் இயங்கி வரும் அருணாராய் சென்னையில் தமிழ் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்து, வட இந்தியாவில் வளர்ந்தவர்! ‘தி வயர்’ இணைய தளத்தில் வெளியான அவரது ...