மிகப் பிரம்மாண்ட 216 அடி இராமானுஜர் சிலையின் உள் நோக்கம் என்ன? பெருமாளுக்கு இல்லாத பெருமையை இராமானுஜருக்கு ஏன் தருகிறார்கள்? அவர் உண்மையில் சீர்திருத்தவாதியா? எனில், அவரை பின்பற்றும் ஜீயர்களும், ஆச்சாரிகளும் ஏன் சமத்துவம் பேணவில்லை? இராமானுஜரை முன்னெடுக்கும் சமூக, கலாச்சார, அரசியல் என்பது என்ன? 1,400 கோடி செலவில் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை முன்னெடுத்து ஐம்பொன்களால் ஆன சிலை, அதன் பீடத்தில் 54 தாமரை இதழ்கள், தலா 18 சங்குகள்,சக்கரங்கள், 36 யானைகள்,இசை நீரூற்று, 108 கோவில்கள் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன. இவ்விழாவிற்காக யாகங்கள், ...