கோவிட் தடுப்பூசியை வலியுறுத்தி அரசு எடுக்கும் முயற்சிகளை அரசு மருத்துவர்களே எதிர்த்து முறியடிக்கும் ஒரு வித்தியாசமான சூழல் சுகாதாரத்துறையில் நிலவுகிறது! இது வரை அரசு மருத்துவர்களில் அதிகபட்சம் 25 சதவிகிதமானவர்களே கோவிட் தடுப்பூசியை எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர்! சுமார் 75 சதவிகிதமானோர் கோவிட் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டவில்லை! ஆனால், சுகாதாரத்துறையின் உயர் நிர்வாகப் பணியில் இருக்கும் CMO, DDHS ,JDHSHOD, Dean, HS ஆகியோர் அரசு நிணயித்த டார்கெட்டை அடைய அரசு மருத்துவர்களே தடையாக இருப்பதை கண்டு அதிர்ந்து போயுள்ளனர்! அதே சமயம் ...