தமிழக பாஜக வேல் யாத்திரை என்ற பெயரில் கையில் எடுத்திருக்கும் அரசியல் ஆயுதத்தை தமிழக திராவிடக் கட்சிகள் மிக நுட்பமாக எதிர் கொண்டு வருகின்றன! இந்த யாத்திரையை திராவிட இயக்கங்கள் எதிர்க்கும்,கொந்தளிக்கும் தடுக்கத் துடிக்கும் …, அது பாஜகவிற்கு பெரிய விளம்பரமாக அமையும். முருகனைக் கும்பிடவும்,வழிபடவும் மறுக்கப்பட்டோம் என்பதை சொல்லி மக்களிடம் அனுதாபம் தேடலாம் என நினைத்தனர். ஆனால், பாஜகவின் தந்திரத்தை புரிந்து கொண்ட அதிமுக,திமுக தலைமைகள் இது பற்றி பொருட்படுத்தியதாகவே காட்டிக் கொள்ளவில்லை! அதே சமயம் அரசு இதை நிர்வாக ரீதியாக அணுகியது.அனுமதி ...