முதல்வர் மருமகன் செல்வாக்கில் ஜீ ஸ்கொயர் நிறுவனம் ஆக்டோபஸாக விஸ்வரூபம்! கட்டுமானத் துறையே கதிகலங்கி நிற்கிறது! அதைக் கொண்டு ஜீனியர் விகடன் பிளாக் மெயில் செய்ததான புகார்! எப்.ஐ.ஆர் பதிவாகிறது! பாரம்பரிய நிறுவனமும், பத்திரிகை சுதந்திரமும் பேசு பொருளாகிறது! சந்தடி சாக்கில் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாமா? ஜீ ஸ்கொயர் நிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் எடுத்த எடுப்பிலேயே அவசர கதியில் ஜீனியர் விகடன் உரிமையாளர் சீனிவாசன் மீதும், அவர் மனைவி மீதும் சம்பந்தமே இல்லாத யூடியுபர்கள் சவுக்கு சங்கர் மற்றும் மாரிதாஸ் மீதும் எப்.ஐ.ஆர் பதிவானது. இதன் ...