’’ஏன் இப்படி காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்துக்கிறீங்க…’’ ’’ஐயோ…அவன் காட்டுமிரண்டித்தனமாக நடந்துக்கிறவனாச்சே…’’ ’’நீங்க படிச்சவரு தான…பிறகு ஏன் இப்படிக் காட்டுமிராண்டித்தனமாக ’பிகேவ்’ பண்றீங்க…’’ இதெல்லாமே… காட்டுவாசிகளைப் பற்றிய அறியாமையில் அடிக்கடி நம்மிடையே வெளிப்படும் வார்த்தைகள்…! சமீபத்தில் ஒரு பிரபல எழுத்தாளர் கூட அவரது கட்டுரையில் அடிக்கடி காட்டுமிராண்டி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருந்தார். இது அவருக்குப் பிடித்த சொல்லாக இருக்கலாம். தவறு செய்பவர்களைப் பார்த்து ஏன் காட்டுமிராண்டி மாதிரி செய்கிறாய் என்று குறிப்பிடும் சொல்லாக இவற்றைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். காட்டு மிராண்டி என்பது மிக ஆபத்தான சொல்லா? ...