ஒருவித சோர்வு, அடிக்கடி மூச்சு வாங்குவது, வேலைகளில் உற்சாகமின்மை, கண்விழியின் கீழ் வெளுத்து இருத்தல், நாக்கு வெளிறி இருப்பது, முகம் வீங்குவது, உடல் பருமனாதல், நெஞ்சு படபடப்பு.. ஆகியவை ரத்த சோகையின் அறிகுறிகள்! இன்றைக்கு பலரையும் பாதித்துள்ள ரத்த சோகையை எப்படி போக்குவது? ரத்தசோகை… இது ஒரு குறைபாடுதான் என்றாலும் உண்டு இல்லையென்று ஆக்கிவிடும். எனவே, இது விஷயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இல்லையென்றால், வேறு வேறு பாதிப்புகள் வந்து நம்மை பாடாய்ப்படுத்திவிடும். தொடக்க நிலையிலேயே கவனிக்காவிட்டால் அடுத்து வரும் நாட்களில் ...